Please see the new website at rekapigniczky.com


Háttér


Akik foglalkoznak a magyar népviselettel, azoknak már valószínüleg ismerős a kazári mennyasszony viselete, illetve a kazárhoz egyedülálló díszes főkötő-fejdísz. De a kazári népviselet nem csak a nagyon diszes ünnepi ruhából áll, hanem nagyon sokrétű, minden napnak, munkának, ünnepnek, kornak megvan a megfelelő viselete.

A hagyományos parasztok öltözködését az 1880-as évektől kisérik nyomon, leirva a kazári viselet rendszerének történeti alakulását, a viselésmód szabályait, funkcióit, jelentését, mennyiségi és minőségi összetevőit, változásának okait.

A népviselet fénykora a két világháború között volt, ebben az időszakban tartalmi és formai szempontból a legsokrétűbb volt. Ez részben a "gyöngyösbokréta" korszaknak, részben az ez időtájt kezdődő folkturizmusként értelmezhető folyamatnak köszönhető. A kazári viseletnek, mint látványosságanak a felfedezésével kezdetét veszi, hogy egyre több fényképész, filmes látogatja már abban az idöben is a falut.

A ruhák gazdaságát az is segitette,hogy az apák, férjek nagy része már a helyi szénbányában dolgozott teljes évben vagy az esztendő téli időszakában. Ezáltal a család nagyobb jövedelme biztositotta a lányok, asszonyok ruhatárának bővítését. Jártak a faluba házaló árusok és a környék vásárain is vásárolták a szükséges alapanyagokat,amit sajátkezűleg varratk,díszítettek.

A kazári népviselet a palócokra jellemző népviseletek egyike. Jellemző rá a bőingváll, sok bő alsószoknya, berakott felső szoknya és a nyakban a nagyméretű rolytos kendő. A viselet ékessége a fejdisz, ami a legszebb és legváltozatosabb. Népi neve: fékető,vagyis ez a főkötő. Ezeknek a főkötőknek több fajtája, ill.csoportja van.

A férfiak népviseletben való öltözködésével csak hozzávetőlegesen foglalkoztak, mivel történeti fejlődése eltér a női viselettől. Ez az iparosodással is magyarázható, mert a férfiak elmentek az iparba dolgozni vagy kétlaki (nyáron földmüves-télen bányász) életet éltek. Korábban megszünt,de fénykorában sem érte el azt a gazdagságot,mint a női viselet.