Please see the new website at rekapigniczky.com


Szinopszis

A Hazatérés című dokumentumesszé egy múltbeli történet szálait bogozza ki. Azt az utat mutatja be, melyet egy testvérpár tesz meg, hogy fényt derítsen az eseményekre, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt és után megváltoztatták édesapjuk életét. A történet úgy indul, hogy a két testvér Magyarországra szállítja édesapja hamvait, akinek halála előtt utolsó kérése azt volt, hogy szülőföldjén temessék el. Azon a szülőföldön, ahova 1956-os menekülése után sosem tért vissza. Ez az utazás azonban váratlan fordulatot vesz, amikor a lányok rájönnek, hogy nem is tudják, hogy konkrétan mit tett édesapjuk a forradalom alatt. Elvégre sosem kérdeztek rá pontosan, és a történet nincs leírva sehol. Valahol a legenda és az anekdóta között lebeg.


Hátha nem is történt meg.


50 évvel az ’56-os forradalom után - amelyben több mint háromezren haltak meg és 200.000 ember hagyták el az országot - a Hazatérés végigkíséri Pigniczky László lányainak hol megrázóan, hol humorosan alakuló utazását, amint személyesen próbálják feltárni a forradalom eseményeit. A két testvér, csupán elhunyt édesapjuk homályos anekdótáira támaszkodva és saját kíváncsiságuk által hajtva próbálja meg a részletekből és foszlányokból összerakni édesapjuk szerepét abban a valószínűtlen harcban, amit Magyarország két hétig folytatott a szovjet hatalom ellen. A testvérek a titkosszolgálati és egyéb levéltárakból, ’56-os veteránok interjúiból, valamint történészek segítségével megpróbálják végigkövetni édesapjuk lépteit a forradalom első napjaitól, az utcai harcokon át, a Jugoszláviába való szökésig, majd az Egyesült Államokba való letelepedésig.


Pigniczky László története számos váratlan fordulatot vesz. A kutatás végére “hazatérésének” története a két lány személyes útjává is válik, hogy megértsék apjukat és azokat az eseményeket, amelyek alapvetően megváltoztatták életét és így az övékét is.